Sijil

Standard: CE
Nombor: M.2022.206.C71491
Tarikh Keluaran: 2022-03-02
Tarikh Luput: 2027-03-02
Skop/Julat: Mesin Mengait Pekeliling
Dikeluarkan Oleh: UDEM

Standard: Lesen Perniagaan
Nombor: 91350583MA8RQTH801
Tarikh Keluaran: 2021-03-24
Tarikh Luput: 2071-03-23
Skop/Julat: Semua produk
Dikeluarkan Oleh: Pasar Manan

Standard: PC
Nombor: NGA-RCN21-003752-V0
Tarikh Keluaran: 2021-09-13
Tarikh Luput: 2022-09-12
Skop/Julat: Pasaran Nigeria
Dikeluarkan Oleh: Cotecna